BejelentésBernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek
Farsang 2012

Mindenki készül a farsangra?

tovább >>Iskolánk bemutatása

Bernecebaráti a Börzsöny vidéki palócság egyik kis települése. Lakosainak száma mára 1000 fő alá csökkent. Amint a neve is mutatja, két falu egyesüléséből jött létre a mai település. Ám Bernecének és Barátinak mindig is közös volt a temploma, s az 1849 után alapított iskolája is. Mind vallási, mind nemzetiségi szempontból homogén összetételűnek tekinthető, hiszen a kis számú roma lakosság szintén magyar ajkú. Iskolája egészen az 1948-ban bekövetkezett államosításig katolikus egyházi iskola volt. A kezdetben hét, majd nyolc osztályos általános iskola, 1981-től közös igazgatás alá került a szomszédos Kemence iskolájával, a közigazgatási egyesítés keretében. Az önállóságra való törekvés következtében 1987-től különálló iskolaként működtünk. A megfogyatkozott létszám ellenére is nyolc évfolyamos általános iskolaként folytatjuk tevékenységünket. A Bernecebaráti Általános Iskola 2007. szeptember 01-től a Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fekete István Általános Iskola tagintézményeként működik.( jelenleg 124 fővel)
A 100 fő körüli alacsony gyermeklétszám miatt döntött így a képviselő testület. A térségben megszűnt iskolák tanulóinak 95 %-a ezt az intézményt választotta. Létszámunk egyharmadát (az eddigi 13 %-ot) más településekről bejáró gyerekek teszik ki, ami hat község tanulóiból tevődik össze. Szállításukat iskolabusszal oldja meg a kistérség.
Az esztétikus környezetnek, a színvonalas oktatásnak és a gyermek-centrikus egységes tantestületnek köszönhetően évközben is folyamatosan nő a létszámunk. Településünkön két családotthon működik, amit az utóbbi években építettek. A felnőtt korba érő gyerekek helyére kicsik kerülnek. Ez a két tényező biztosítja a folyamatosságot. Iskolánkban emelt szinten folyik a német nyelv oktatása 2007. szeptemberétől (heti 5 órában), ezzel a nemzetiségi tanulók fogadása vált lehetővé (Nagybörzsöny). Iskolánk ingyenes lehetőségként kínálja tanulói számára szakköri kereteken belül a színjátszást, népi táncot, angol és német nyelv oktatását. Zenei képzésre is van lehetőség, természetesen a törvényben előírt költségtérítés ellenében. Úszásoktatás térítési díj fejében lehetséges. 2005-től orvosi szobával rendelkezünk. Tornatermünket 2006-ban újították fel, mely a legkorszerűbb a környéken. Iskolánk a 312 m²-es tornatermével és a négy holdas füves udvarával az aszfaltozott sportpályával lehetővé teszi, hogy a kistérségi sportrendezvényeket megrendezzük. Számítógép parkunkat 2007-ben az ELMÜ-től támogatásként kaptunk 16 db új, modern számítógépet, melyeket hálózatba kötve, oktatásra használunk. Alapítványunkon keresztül projektort vásároltunk. 2009-ben intézményünk felvette Szokolyi Alajos bernecebaráti olimpikon nevét, majd huszonegyedikként csatlakozott Magyarország olimpiai iskolák csoportjához. Aktívan részt vesz a kistérség sportéletében, és a NUSI ( Nemzeti Utánpótlás és Sport Intézet) labdarúgó programjában.
A Művelődési Házban 4 gép üzemel, heti 8 órában, hétvégén, és hétköznap nyitvatartási időben, ez biztosít helyet az e-Magyarország Pont-nak. A könyvtári órák megtartására is lehetőség van az iskola épületén belül. Ez egyben a községi könyvtár is. Mérete 70 m², nagyobb csoport befogadására is képes, melynek könyvtári állománya 14.000 kötet.
Az intézményhez tartozik a HCCP rendszernek minden szempontból megfelelő korszerű konyha, mely 250 fő számára biztosít étkezési lehetőséget, akár reggelit is, a tízórai, ebéd és uzsonna mellett, aminek a bejáró tanulók miatt van nagy jelentősége.

Szakos ellátottságunkat utazó és áttanító pedagógusokkal biztosítjuk. Az oktatás színvonalát illetően, az országos kompetenciamérési eredményeink, 6. és 8. osztálynál egyaránt, úgy matematikánál, mint szövegértésnél messze meghaladta az országos átlagot.

Tanulóink képessége igen nagy szóródást mutat, ezért kiemelt feladatként kezeljük felzárkóztatásukat, illetve a tehetséges, jó képességűek fejlesztését (napköziben, órai munka differenciálásával, korrepetálások, szakkörök és fakultatív tantárgyak keretén belül). Kistérségi szinten megoldott a gyógypedagógus, logopédus és gyógy-testnevelő általi rendszeres fejlesztés. Önkormányzatunk az integrált oktatás színvonalának emelése érdekében fél állásban gyógypedagógus alkalmazását biztosította, így a ”kéttanítós modell”–t be tudtuk vezetni, amely a térségben egyedülálló.
Továbbképzéseken, bemutató órákon, versenyeken rendszeresen részt veszünk, és annak szervezését szintén rendszeresen mi is felvállaljuk.

Kurucz Jánosné
tagintézményvezető


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!